ψυχρομετρία

Μεταφράσεις

ψυχρομετρία

psychrometry
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close