ψωνισμένος

Μεταφράσεις

ψωνισμένος

fêlé, frappé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close