ωάριο

Μεταφράσεις

ωάριο

ouEiovum, egg, ovary, ovuleovarioovuleovuloяйцеклетка (ο'ario)
ουσιαστικό ουδέτερο
βιολογία το παραγωγικό κύτταρο των θηλυκών θηλαστικών
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close