ωδείο

Μεταφράσεις

ωδείο

ConservatoryWintergartenKonservatoriumconservatoireconservatorioconservatórioconservatorio (o'ðio)
ουσιαστικό ουδέτερο
σχολή μουσικής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close