ωράριο

Μεταφράσεις

ωράριο

schedule, timetablehoraireorario時間시간 (o'rario)
ουσιαστικό ουδέτερο
εργάσιμες ώρες ωράριο εργασίας μειωμένο ωράριο το ωράριο καταστημάτων
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close