ωραιοποιώ

Μεταφράσεις

ωραιοποιώ

(oreopi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ να φαίνεται ωραίο ενώ δεν είναι ωραιοποιώ την κατάσταση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close