ωραιότατος

Μεταφράσεις

ωραιότατος

très beau
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close