ωρομίσθιο

Μεταφράσεις

ωρομίσθιο

(oro'misθio)
ουσιαστικό ουδέτερο
πληρωμή με την ώρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close