ως εκ τούτου

Μεταφράσεις

ως εκ τούτου

لِذَلِكَ

ως εκ τούτου

proto

ως εκ τούτου

derfor

ως εκ τούτου

deshalb

ως εκ τούτου

therefore

ως εκ τούτου

por consiguiente

ως εκ τούτου

sen vuoksi

ως εκ τούτου

donc

ως εκ τούτου

stoga

ως εκ τούτου

perciò

ως εκ τούτου

従って

ως εκ τούτου

그러므로

ως εκ τούτου

daarom

ως εκ τούτου

derfor

ως εκ τούτου

dlatego

ως εκ τούτου

portanto

ως εκ τούτου

следовательно

ως εκ τούτου

därför

ως εκ τούτου

เพราะฉะนั้น

ως εκ τούτου

bu yüzden

ως εκ τούτου

vì vậy

ως εκ τούτου

因此
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close