ωστόσο

Μεταφράσεις

ωστόσο

however, though, yet, still, nevertheless, althoughcependant, bien que, toutefoisno entanto, apesar, contudo, emboraرَغْمَ ذَلِكَ, مَعَ أَنَّ, مَعْ ذَلِكَavšak, přestože, všakdog, ikke desto mindre, selvomdoch, jedoch, obwohlsin embargo, aunquekuitenkin, vaikkaiako, međutimbenché, tuttavia・・・にもかかわらず, いかに・・・であろうとも, でも그러나, 그렇지만, 비록~이긴 하지만desondanks, echter, hoeweldog, imidlertid, selv omchociaż, jednak, jednakżeоднако, хотяändå, även om, hur...änแม้ว่า, อย่างไรก็ตามancak, gerçi, rağmenmặc dù, tuy nhiên可是, 尽管, 虽然עם זאת (o'stoso)
σύνδεσμος
παρ' όλ' αυτά
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close