ωσότου

Μεταφράσεις

ωσότου

untilindtilעדtot直到BIShasta때까지até直到حتى (o'sotu)
σύνδεσμος
ώσπου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close