ωφέλιμο φορτίο

Μεταφράσεις

ωφέλιμο φορτίο

Nutzlast

ωφέλιμο φορτίο

payload

ωφέλιμο φορτίο

بار مفید

ωφέλιμο φορτίο

Hyötykuorma

ωφέλιμο φορτίο

מטע"ד

ωφέλιμο φορτίο

ペイロード

ωφέλιμο φορτίο

Грузоподъёмность
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close