ωώδης

Μεταφράσεις

ωώδης

oval

ωώδης

ovale
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close