όλεθρος

Μεταφράσεις

όλεθρος

destruction, disaster ('oleθros)
ουσιαστικό αρσενικό
καταστροφή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close