όλμος

Μεταφράσεις

όλμος

mortar, shell

όλμος

mortier

όλμος

minomet

όλμος

morter

όλμος

Mörser

όλμος

mortero

όλμος

kranaatinheitin

όλμος

mužar

όλμος

mortaio

όλμος

臼砲

όλμος

박격포

όλμος

mortier

όλμος

bombekaster

όλμος

wojsko

όλμος

morteiro

όλμος

миномет

όλμος

granatkastare

όλμος

ปืนใหญ่ขนาดเล็ก

όλμος

havan topu

όλμος

súng cối

όλμος

迫击炮
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close