όλο

Μεταφράσεις

όλο

all
επίρρημα
συνέχεια Κάνει όλο παρατηρήσεις.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close