όμορος

Μεταφράσεις

όμορος

bordering

όμορος

contigu, limitrophe

όμορος

соседний
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close