όμως

Μεταφράσεις

όμως

however, nevertheless, yet, but, nonetheless, thoughpourtant, bien queзато, хотяمَعَ أَنَّačkoli, Aleselv om, Menobwohl, aberaunque, perovaikka, Muttaiakosebbene, MA・・・だけれども, しかし비록~이긴 하지만hoewel, maaromchociaż, aleapesar, embora, mastrots att, Menแม้ว่า, แต่rağmenmặc dù虽然Но ('omos)
σύνδεσμος
αλλά Πέρασα, όμως δεν ήσουν εκεί.
δηλώνει αμφισβήτηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close