όντως

Μεταφράσεις

όντως

effectivement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close