όξινος

Μεταφράσεις

όξινος

acid, acidic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close