όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι

Μεταφράσεις

όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι

gebranntes Kind scheut das Feuer

όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι

a burnt child dreads the fire, once bitten, twice shy

όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι

korniko vundita propran voston timas

όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι

chat échaudé craint l'eau froide, chat échaudé craint l’eau froide

όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι

brennt barn forðast eldinn

όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι

一朝被蛇咬,十年怕井绳
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close