όριο ηλικίας

Μεταφράσεις

όριο ηλικίας

سِنّ مُحدَدّد

όριο ηλικίας

věková hranice

όριο ηλικίας

aldersgrænse

όριο ηλικίας

Altersgrenze

όριο ηλικίας

age limit

όριο ηλικίας

límite de edad

όριο ηλικίας

ikäraja

όριο ηλικίας

limite d’âge

όριο ηλικίας

dobno ograničenje

όριο ηλικίας

limite di età

όριο ηλικίας

年齢制限

όριο ηλικίας

나이 제한

όριο ηλικίας

leeftijdgrens

όριο ηλικίας

aldersgrense

όριο ηλικίας

limit wieku

όριο ηλικίας

limite de idade

όριο ηλικίας

возрастной ценз

όριο ηλικίας

åldersgräns

όριο ηλικίας

การจำกัดอายุ

όριο ηλικίας

yaş sınırı

όριο ηλικίας

giới hạn tuổi

όριο ηλικίας

年限
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close