όριο ταχύτητας

Μεταφράσεις

όριο ταχύτητας

حَدُّ الْسُرْعَة

όριο ταχύτητας

nejvyšší dovolená rychlost

όριο ταχύτητας

fartgrænse

όριο ταχύτητας

Geschwindigkeitsbegrenzung

όριο ταχύτητας

speed limit

όριο ταχύτητας

velocidad máxima

όριο ταχύτητας

nopeusrajoitus

όριο ταχύτητας

limitation de vitesse

όριο ταχύτητας

ograničenje brzine

όριο ταχύτητας

limite di velocità

όριο ταχύτητας

制限速度

όριο ταχύτητας

속도제한

όριο ταχύτητας

snelheidsbeperking

όριο ταχύτητας

fartsgrense

όριο ταχύτητας

ograniczenie prędkości

όριο ταχύτητας

limite de velocidade

όριο ταχύτητας

ограничение скорости

όριο ταχύτητας

hastighetsbegränsning

όριο ταχύτητας

ขีดจำกัดความเร็ว

όριο ταχύτητας

hız sınırı

όριο ταχύτητας

giới hạn tốc độ

όριο ταχύτητας

限速
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close