όρισμα

Μεταφράσεις

όρισμα

argument, modulus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close