όρισμος

Μεταφράσεις

όρισμος

determination
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close