όρκιση

Μεταφράσεις

όρκιση

swearing in

όρκιση

serment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close