όρνιθα

Μεταφράσεις

όρνιθα

chicken

όρνιθα

poule
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close