όροφος

Μεταφράσεις

όροφος

floor, storey, storyétagekatpodłogapisolattiapodlaha바닥этаж ('orofos)
ουσιαστικό αρσενικό
επίπεδο κτιρίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close