όσο … όσο

Μεταφράσεις

όσο … όσο

مِثْل

όσο … όσο

tak ... jako

όσο … όσο

så … som …

όσο … όσο

so

όσο … όσο

as, as ... as

όσο … όσο

tan… como, tan…como

όσο … όσο

yhtä...kuin

όσο … όσο

aussi … que

όσο … όσο

kao

όσο … όσο

tanto…quanto

όσο … όσο

・・・と同じくらい

όσο … όσο

...와 마찬가지로

όσο … όσο

even… als

όσο … όσο

όσο … όσο

tak … jak

όσο … όσο

tanto quanto, tão … como

όσο … όσο

как

όσο … όσο

όσο … όσο

อย่างพอๆ กัน

όσο … όσο

gibi

όσο … όσο

…như

όσο … όσο

如同
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close