όσπρια

Μεταφράσεις

όσπρια

حُبُوب

όσπρια

luštěniny

όσπρια

bælgfrugter

όσπρια

Hülsenfrüchte

όσπρια

legumes, pulses

όσπρια

legumbre, legumbres

όσπρια

palkokasvit

όσπρια

légumes secs

όσπρια

mahunarke

όσπρια

legumi secchi

όσπρια

豆類

όσπρια

맥박

όσπρια

peulvruchten

όσπρια

pulsslag

όσπρια

pulsy

όσπρια

пульсация

όσπρια

baljväxter

όσπρια

เมล็ดพืชที่กินได้

όσπρια

bakliyat

όσπρια

hạt đậu

όσπρια

豆子
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close