όστρακο

Μεταφράσεις

όστρακο

coquilleshell ('ostrako)
ουσιαστικό ουδέτερο
το κέλυφος, το καβούκι το όστρακο του μυδιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close