όχι

Μεταφράσεις

όχι

nenejnein, nichtno, notnenoنهeinonלאnemtidakneinoいえnenee, neenneinienãoнетnenejhayır, لاне ('oçi)
επίρρημα
1. μόριο αρνητικής απάντησης Όχι, δε θέλω.
2. δηλώνει απόγνωση Όχι, δεν είναι δυνατόν!
3. μη Όχι αυτό.
4. χρήση άρνησης για έμφαση θετικής απάντησης Πώς τα πήγες; Όχι κι άσχημα.
Όχι 
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close