όχλος

Μεταφράσεις

όχλος

mob, rabble ('oxlos)
ουσιαστικό αρσενικό
ανοργάνωτο πλήθος, η μάζα ανθρώπων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close