ύβρις

Μεταφράσεις

ύβρις

hubris

ύβρις

outrage
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close