ύπαρξη

Μεταφράσεις

ύπαρξη

existence, beingexistenceوجودeksistens존재存在Existenzbestaanсуществованиеexistenciaistnienieolemassaolo存在existênciaesistenza存在קיום ('iparksi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. παρουσία η ύπαρξη ζωής στον Άρη
2. πλάσμα αθώα ύπαρξη
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close