ύπατος

Μεταφράσεις

ύπατος

supreme, consul, high

ύπατος

consul
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close