ύπουλα

Μεταφράσεις

ύπουλα

('ipula)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close