ύστερα

Μεταφράσεις

ύστερα

après, ensuite, puisafterwardsdopoหลังจากnaponachEfterdespués dePoСледלאחרпослеبعدJälkeenEfter ('istera)
επίρρημα
μετά, έπειτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close