ύψιστος

Μεταφράσεις

ύψιστος

utmost
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close