ύψος τόνου

Μεταφράσεις

ύψος τόνου

طَبَقَةُ صَوْت

ύψος τόνου

výška

ύψος τόνου

tonehøjde

ύψος τόνου

Tonhöhe

ύψος τόνου

pitch

ύψος τόνου

tono

ύψος τόνου

äänenkorkeus

ύψος τόνου

son

ύψος τόνου

visina glasa

ύψος τόνου

tono

ύψος τόνου

調子

ύψος τόνου

음높이

ύψος τόνου

toonhoogte

ύψος τόνου

tonehøyde

ύψος τόνου

tonacja

ύψος τόνου

intensidade

ύψος τόνου

тон

ύψος τόνου

tonhöjd

ύψος τόνου

ระดับเสียง

ύψος τόνου

perde

ύψος τόνου

độ cao

ύψος τόνου

定调
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close