ύψωμα

Μεταφράσεις

ύψωμα

('ipsoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
σημείο του εδάφους που προεξέχει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close