ώθηση

Μεταφράσεις

ώθηση

impetus, impulse, propulsion, thrustpousséeimpulsoимпульсsysäyksen ('oθisi)
ουσιαστικό θηλυκό
το σπρώξιμο, η προτροπή δίνω ώθηση σε κπκτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close