ώριμα

Μεταφράσεις

ώριμα

mûrement ('orima)
επίρρημα
σκέφτομαι ώριμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close