ώχρα

Μεταφράσεις

ώχρα

('oxra)
ουσιαστικό αρσενικό
χρώμα προς το κίτρινο

ώχρα

ochreocreocker黄土色ochraохраохраאוכרהocreocraockra
επίθετο
που έχει το χρώμα της ώχρας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close