ὀξύμωρον

Μεταφράσεις

ὀξύμωρον

oxymoron
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close