ζ

Μεταφράσεις

ζ

(z)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ζήτα, το έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close