π

Μεταφράσεις

π

p (p)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
πι, το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close