υ

Μεταφράσεις

υ

modem ( i v )
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ύπσιλον, το εικοστό γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close