παράπτωμα

Μεταφράσεις

παράπτωμα

misconductmala conductaFehlverhaltencolpawangedragسوء السلوكнарушениеtjänstefel (pa'raptoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
σφάλμα, παράβαση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close