παραδίνω

Μεταφράσεις

παραδίνω

preda

παραδίνω

give, hand
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close